contentImage Title Catgory Tag Address Operation Time Ticket
Ho Chi Minh Mausoleum Attractions Ho Chi Minh Mausoleum At Ba Dinh Square in Hanoi city centre Tue-Thu & Weekend 08:00 – 11:00, Close Mon&Fri FREE
Hanoi Opera House Attractions Hanoi Opera House 1 Trang Tien St, Hanoi, เวียดนาม Box office from 10:00 am to showtime FREE
Temple of Literature Attractions Temple of Literature Văn Miếu, Hanoi, Vietnam 07:30 – 18:00 5,000 VND
Hanoi Old Quarter Attractions Imperial Citadel of Thang Long Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam 8-11.30am daily & 2-4pm Tue-Thu, Sat & Sun 30,000 VND
Hoan Kiem Lake & Ngoc Son Temple Attractions Hoan Kiem Lake & Ngoc Son Temple Hàng Trống, Hanoi, Vietnam 08:00 - 17:00 3,000 VND
Hang Gai Street (Silk Street) Shopping Hang Gai Street Hang Gai Street, Hoan Kiem District, Hanoi 09:00 - 20:00 FREE
Dong Xuan Market Shopping Dong Xuan Market Dong Xuan Street, Hoan Kiem District, Hanoi 06:00 - 19:00 FREE
Hang Da Market Shopping Hang Da Market Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam 07:00 - 18:00 FREE
Hanoi Weekend Night Market Shopping Hanoi Weekend Night Market Đào Hàng Ngang Hàng, Hàng Đường, Phường 14, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam Friday - Sunday 19:00 - 23:00 FREE
Savico Megamall Shopping Savico Megamall 07 - 09 Nguyen Van Linh Street, Long Bien District, Hanoi 09:00 – 22:00 FREE
La Verticale Restaurants La Verticale 19 Ngo Van So Street, Hoan Kiem District, Hanoi 11:30 - 14:00 & 18:00 - 22:00 FREE
Highway4 Hanoi Restaurants Highway4 Hanoi 25 Bat Su, Hoan Kiem District, Hanoi 10:00 – 23:30 FREE
Sen Hanoi Restaurants Sen Hanoi 60 Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi 18:00 – 22:00 FREE
Cha Ca Thang Long Restaurants Cha Ca Thang Long 21 Đường Thành Cửa Đông Cửa Đông Hoàn Kiếm, Hồ Hoàn Kiếm, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam 10:00 – 15:00, 17:00 - 22:00 FREE
Xoi Yen Restaurants Xoi Yen 35B Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam 07:00 – 22:00 FREE